Over Happy Swim Zwemschool

 • Wat zoekt u in de zwemles voor uw kind?

  Bij Happy Swim staat plezier en vertrouwdheid voor op:-) Uw kind kan bij ons al op zeer vroege leeftijd zwem veilig worden. We hebben veel kinderen van 2 en 3 jaar die al mooi op hun rug en buik zichzelf goed kunnen redden. Onze leswijze is persoonlijk; dat houdt bij Happy Swim in dat we de ouders vaak van naam kennen, weten wie uw kind is en waar en bij wie hij/zij zwemt.

  Al onze instructeurs zijn persoonlijk bereikbaar voor vragen en of opmerkingen. U zit als u dat fijn vindt aan het bad en we hebben veel plezier tijdens de les, waarbij uw kind soms even een knuffel kan halen of de duim omhoog ziet als het iets gedaan heeft.

  We bieden baby, dreumes/peuter zwemmen & ABC lessen. Om uw kind alle aandacht te geven zijn de groepen klein; maximaal 6 kinderen per instructeur. Onze instructeurs zijn enthousiast, ervaren en gaan creatief om met uitdagingen als angst, durf halzen, moeite met onderdelen en weten van elke les een feestje te maken!

  De lessen duren 60 minuten en worden in meerdere zwembaden gegeven. Na de lessen kunt u de vorderingen via zijn/haar persoonlijke eigen pagina in de Happy Swim App volgen. Leuk ook om met uw kind samen te doen!

  We zijn erg gericht op het kind als individu en zullen tijdens de les ook elk kind op die manier stimuleren, waar we rekening houden met het kunnen van elk kind. Ons begin principe is veiligheid en zelfredzaamheid. Dat is dan ook het eerste waaraan gewerkt wordt. We willen u als ouder zoveel mogelijk betrekken bij de zwemlessen, daarom kunt u veelal kijken tijdens de zwemles en/of hebben wij kijk- en mee doen lessen, waarin we alles uitleggen over de vorderingen van uw kind.

 • Happy Swim lessen:

  • Kleine groepen van maximaal 6 kinderen
  • Houden rekening met het denk- en belevingspatroon van uw kind.
  • Altijd warm water van minimaal 30* C
  • Plezier tijdens de zwemles is heel belangrijk!
  • Een les duurt 60 minuten.

  Gedurende de les wordt uw kind uitgedaagd op speelse wijze en met verhaallijnen. Wij gaan op piraten “jacht”, we hebben disco, maken een wereldreis en koken zelfs hele maaltijden tijdens de les. Voorop staat dat uw kind de lessen als leuk en leerzaam ervaart. Ook leuk voor u als ouder om uw kind met plezier bezig te zien.

 • Doordat het kind zich in het pakje volledig veilig voelt en ook daadwerkelijk veilig is kan het alle energie en aandacht aanwenden voor het aanleren van vaardigheden, immers waar angst zit kan geen instructie zitten. Ook de lesgever kan zich volledig richten op de lesdoelen, het aanreiken van lesstof en het begeleiden van kinderen.

  Het is een misverstand dat kinderen alleen vriendje van het water kunnen worden in ondiep water. Een kind dat echt bang is (ongeveer 1 op 10) is dat in ondiep water net zo goed als in het diepe. Door de kundige, vertrouwen gevende houding en de passie van de onderwijzer, maar ook de wilskracht van het kind moet dit overwonnen worden. Het gevoel van veiligheid dat het kind ontleed aan het pakje en de instructeur is hierbij van wezenlijk belang.

  Doordat de kinderen direct het diepe in gaan zullen zij de bodem niet missen en is de gewraakte overgang van ondiep naar diep ergens halverwege de opleiding zelfs helemaal afwezig.
  Na een periode van gewenning gaan we over op het aanleren van zoveel mogelijk vormen van voortbewegen zodat het kind zich bewust wordt van zijn of haar stuwvlakken (handen, onderarmen, voeten en de onderbenen) en deze leert aanwenden op de juiste manier. Wij noemen dat in vaktermen “watergevoel” Omdat het kind niet kan staan, komt het in een dwingende situatie terecht en oefent de aangereikte lesstof langer en intensiever. Dit stimuleert leer- en automatiseringsprocessen in de hersenen beter dan bij zwemles waarbij kinderen op ieder moment kunnen gaan staan.

  We beginnen met de beginnende zwemmers op speelse en vertellende wijze in de dierentuin. Hier leren ze dieren kennen waarmee ze zich kunnen herkennen als ze zwemslagen doen. Ook springen, glijden, onder water gaan en draaien zijn in een diervorm verpakt. We ontdekken redelijk snel welke dieren tot de verbeelding van uw kind spreekt en zullen dieren zo nodig hierin aanpassen. Aan het eind van het Teddie traject kent uw kind de technieken om veilig aan de kant te komen, mocht het onverhoopt te water vallen.

  Onze kikkers gaan in deze fase echt zwemmen. Ze leren combinaties te maken van de losse onderdelen die ze in het teddie traject hebben geleerdstaat centraal in deze fase, het aanleren van de combinatie (maak bij iedere taart een kikker en een pannekoek) of de crawlslagen ( kun jij appeltjes gooien ook spelen met de speedboot erbij?). Alle slagen en opdrachten die een kind bij A moet kunnen laten zien krijgen langzamerhand hun vaste vorm (hoe die uitvoering uiteindelijk zal zijn hangt af van de input maar ook van de talenten van het kind). Dit is ook het moment om de laatste drijvers uit het pak te halen en om een begin te maken met het opvoeren van afstanden.

  Wij kiezen er voor om de specifieke zwemconditie op te voeren door het zwemmen van veel relatief korte afstanden. Zo houden wij de mogelijkheid om technisch bij te sturen. Ook hebben 10 technisch goede en krachtig gezwommen korte stukken meer rendement dan het zwemmen van rondjes want dat is saai voor het kind maar ook voor de lesgevers (paarse krokodillen zwemles). Door in deze korte afstanden veel afwisseling van slagen te houden en zaken als duiken door het gat, watertrappen, drijven enz. in de bekende korte blokken te oefenen ontstaat er een geïntegreerde en toepasbare zwemvaardigheid.

  Het verwijderen van drijvers is afhankelijk van diverse factoren het ideale plaatje is een afbouw die min of meer parallel loopt aan het groeiende vertrouwen, gekoppeld aan een technisch goede uitvoering van het slagen arsenaal van het kind. Soms moet er eerder gekozen worden voor het verwijderen van drijvers.

  Kinderen welke een beetje lui zijn aangelegd en de neiging hebben om te gaan dobberen kunnen op die manier worden aangespoord om te gaan werken. Als een kind de slagen technisch juist uitvoert, zelfvertrouwen heeft en van het water heeft leren houden zwemt het in bijna alle gevallen gewoon weg. Mede ook omdat het kind het gevoel van veiligheid ontleedt aan het zicht- en voelbare pakje en niet aan de drijvers. De laatste stap, het uitrekken van het pakje is dan enkel nog een futiliteit.

  Het kind is nu klaar om te gaan deelnemen aan de examencyclus d.w.z. kennis maken met het afzwembad, routing en het laten zien van de geleerde in de diploma setting, met als apotheose natuurlijk een geweldig diplomafeest ! De examencyclus is bij de swimsafe exact het zelfde als bij de gewone methode. De zwemvaardigheid van de swimsafe kinderen is net zo groot (zo niet groter) als bij kinderen die in de gewone methode hebben leren zwemmen. De weg naar het diploma is alleen sneller, leuker en meer van deze tijd.

  Wij bieden 2 soorten zwemdiploma’s

  1. Het Survival A/B/C diploma, dit diploma is zeer geschikt voor kinderen (met ouders) die niet snel terug deinzen voor gevaar, avontuur, reizen en waar meer van gevraagd wordt op survival en veiligheid niveau. Dit diploma is een perfecte uitval voor kinderen op jonge leeftijd.
  2. Certificaat Vissenlijn( voor kinderen die het A, B of C diploma niet kunnen behalen), dit diploma is zeer geschikt voor kinderen ( en ouders) die graag veiligheid in het water voor hun kind hebben, maar waar technisch goed zwemmen lastig is, gericht op “zich kunnen redden” in allerlei situaties. .

 • Benieuwd naar de zwemlessen bij Happy Swim?

  Neem dan contact op voor meer informatie, vraag een Gratis Proefles aan of Registreer uw kind direct bij Happy Swim.