Passend onderwijs: Reguliere & Specifieke zwemlessen

 • Wetenswaardigheidjes bij het leren zwemmen( van watergewenning tot gevorderd zwemmen: 

  Bij zwemmen is het behalve dat het erg leuk is ook erg goed voor het middenrif en voor opbouw spieren. Er zijn veel verschillende redenen waardoor spanning in je lichaam kan ontstaan. Deze spanning beïnvloed je manier van ademen, wat allerlei klachten tot gevolg kan hebben.

  Mogelijke klachten zijn draaierigheid, hartkloppingen, druk op de borst, pijn in de maagstreek, een vreemd gevoel in de handen, vermoeidheid en tintelingen. Logisch, als je niet optimaal ademt komt er te weinig zuurstofrijk bloed in de toppen van je vingers of voeten. Ook kun je een band om je maag voelen. Of je moet veel gapen, zuchten, boeren of winden laten. Deze verschijnselen kun je laten verdwijnen door een juist gebruik van de middenrifspier.

  Voor velen van ons is het uitademen lastig. Uitademen betekent namelijk loslaten en daar hebben we vaak moeite mee. Zeker kinderen die graag controle houden ervaren hier moeite mee.  Dat uit zich in de les vaak in moeite met springen/duiken, op rug zwemmen en onder water zwemmen. Door speciale ademhalings- en spiertrainings oefeningen kunnen we kinderen helpen in dit proces. Hiervoor hebben onze instructeurs speciale opleidingen gevolgd.

  Tijdens het zwemmen worden door diverse technieken de buikspieren en het middenrif extra benut/getraint. Vaak zie je dat kinderen al op jonge leeftijd door gemis aan buikspieren extra druk op hun rugspieren zetten om te compenseren. Hierdoor kunnen al op heel jonge leeftijdvelerlei klachten ontstaan. Voorbeelden zijn: hoofdpijn, kromme houding, vergroeiingen (in verder stadium), rugklachten. Zwemmen in het algemeen en zeemeermin zwemmen in het bijzonder traint spieren als buik, benen en billen. en ook het bovenlichaam moet harder werken omdat de benen “vastzitten”. Hierdoor is zeemeermin zwemmen ook bijzonder geschikt voor kinderen met houding- en spierontwikkelingsproblematiek. Ervan uitgaande dat er geen medische belemmeringen zijn. Neem bij aarzel even contact op met de arts of behandelend fysio/manueel therapeut.

  Gedurende de les wordt uw kind uitgedaagd op speelse wijze en met verhaallijnen. Wij gaan op piraten “jacht”, we hebben disco, maken een wereldreis en koken zelfs hele maaltijden tijdens de les. Voorop staat dat uw kind de lessen als leuk en leerzaam ervaart. Ook leuk voor u als ouder om uw kind met plezier bezig te zien.

  Happy Swim is een zwemschool waar speciaal aandacht is voor passend zwemonderwijs. 

  We bieden reguliere zwemlessen: 

  Kenmerken reguliere les

  • 1 instructeur op 8 kinderen
  • Les ingegeven door “het moment”
  • Speelse, creatieve, wisselende inhoud van de lessen
  • Instructeur kan wisselen per les nivo
  • Door inhaalmogelijkheden kan de groep incidenteel oplopen tot 12 kinderen (dan komt er wel een assistent bij)
  • U wordt als ouder opgenomen in de groep app van de instructeur, hierdoor direct contact met lesgever.
  • Beloningssysteem via digitale zwemscore
  • Lesduur per les: 60 minuten
  • Gemiddelde traject tot diploma A: 8-12 maanden

  Naast de reguliere zwemles bieden wij speciale zwemles wanneer een kind in de reguliere les niet goed mee kan, deze lessen waarvoor een speciale methodiek is ontwikkeld zijn ook een prima mogelijkheid voor een kind dat bv snel afgeleid is.

  Kenmerken specifieke les:

  • 1 instructeur op 6 kinderen
  • Groot bad (meer plekjes om groepsgewijs te werken)
  • Gestructureerd, duidelijke lesinhoud die iedere week terug komt en wordt uitgebouwd.
  • Vaste instructeur van begin tot eind, bij ziekte van de instructeur wordt les afgemeld.
  • Examen wordt mede door vaste instructeur afgenomen
  • Inhalen in groep niet mogelijk als groep vol zit (VOL= VOL)
  • U wordt als ouder opgenomen in de groep app van de instructeur, hierdoor direct contact met lesgever.
  • Beloningssysteem na de les (stickeren) en digitaal via zwemscore
  • Lesduur per les: 60 minuten indien mogelijk/wenselijk uitgebouwd naar 90 minuten
  • Gemiddeld traject tot A: Er is geen aanduiding hoe lang uw kind hier nodig heeft.

 • De specifieke les methode is verbeterd en bijgeschaafd door de lessen die we in ons bestaan aan honderden kinderen gegeven hebben en wekelijks nog geven. In samenwerking met fysiotherapeuten, artsen, ergo- en manueel therapeuten. Dit heeft door de jaren heen geleidt tot een methodiek waarin we ervaringsgericht en met professionaliteit “onze” kinderen begeleiden in een veilige, vertrouwde, warme omgeving waar oog voor hun kwaliteiten en uitdagingen centraal staan. En waarbij onze instructeurs allen extra opleidingen/cursussen gedaan hebben om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden.

  Ons contact met u als ouder biedt ons de mogelijkheid persoonlijke plannen uit te zetten die in een speciaal beloningsboekje (die kinderen helemaal geweldig vinden) worden uitgewerkt tot specifieke lesdoelen. Variërend van sociale/psychische/technische/motorische/gedrag of een combinatie van de genoemde doelen. Dit boekje wordt wekelijks geëvalueerd met het kind. U kan als ouder uw kind iedere week aan de hand van dit boekje voorbereiden op de zwemles. Hierdoor wordt het herkenbaar en weet uw kind wat ervan hem/haar verwacht wordt. Hetgeen bijdraagt aan een positieve ervaring. Samen met spel de basis van leren!

 • Specifieke les?

  Voorbeeld: U heeft uw kind opgegeven en het blijkt tijdens de reguliere lessen dat uw kind meer moeite heeft dan andere kinderen. Dit kan zijn door angst, motorische, fysieke of emotionele redenen. We werken al met kleine groepen (1 op 6), maar soms is zelfs die samenstelling niet het beste voor een kind.

  Dan kan een instructeur u het advies geven om met uw kind naar onze “specifieke zwemlessen te gaan”. Dit zijn lessen waarin de lesopbouw rustiger verloopt, er meer aandacht gegeven kan worden om angsten en problemen op motorisch en emotioneel vlak aan te gaan. In de specifieke les zijn maximaal 6 kindjes op 1 instructeur en wordt les gegeven door de meest ervaren & opgeleide instructeurs.
  Indien wenselijk kan het kind even met een instructeur alleen. Er is geen aanduiding hoe lang uw kind hier nodig heeft. Sommige kinderen zijn gebaat bij een paar weekjes, andere kinderen blijven hun hele traject in het “specifieke” lesgroepje.

  De specifieke lessen duren 60 tot 90 minuten, soms is het beter korter dan een uur te doen, afhankelijk van de reden om het kind in specifiek de plaatsen. 

  Kosten van de specifieke zwemlessen zijn: €90,00 per maand (60 min) oplopend tot € 125,- per maand (90 min).

  Reguliere & Specifieke lesdagen & lestijden

  Locatie Dag & Tijd
  Voorthuizen 10.00-12.00 en van 13.00-16.00 uur (elk heel uur nieuwe les))
  Oirschot Zaterdag16.00- 17.00 uur ( vanaf herfstvakantie 2017)
  Grave Donderdag 15.00-18.00 uur (elk heel uur nieuwe les)
  Nijmegen Zondag 08.30-09.45 uur
  Vught Zondag 13.00-16.00 (elk heel uur nieuwe les)

 • Ouders met kinderen die ‘Anders” zijn, denk hierbij aan allerlei vormen van anders krijgen binnen het zwemonderwijs vaak te maken met frustratie en een kind dat snel uitvalt of vaak huilend naar de les gebracht moet worden.

  Ook voor deze groep kinderen is het concept “specifieke zwemles’ ontwikkeld. In deze zwemles wordt uw kind begeleidt door ervaringsdeskundige zweminstructeurs. Elk van hen heeft een speciale opleiding gevolgd waarin specifieke achtergronden van kinderen met beperkingen of (lichte) stoornissen worden belicht.
  De meesten van ons hebben daarnaast een psychologische, pedagogische of fysio achtergrond.

  Wat bedoelen wij hier mee en voor welke leerlingen is passend zwemonderwijs bedoeld? 

  • Happy Swim heeft 3 zwemonderwijs trajecten: regulier, specifiek en bijzonder.
  • Wij bieden op elk traject extra ondersteuning en specifieke kennis bij het aanleren van techniek en komen tot zwemveiligheid. 
  • Wij hebben specifieke samenwerkings partners voor advies en ondersteuning 
  • Ons zwem technisch personeel is geschoold en heeft specifieke kennis op kindspecifieke problematiek
  • Al ons personeel is in bezit van een Verklaring omtrent gedrag
  • Onze locaties hebben minimaal 30 graden warm water en het bad is overzichtelijk, klein en/of therapeutisch.

  Passend zwemonderwijs gaat over alle leerlingen die zwemles (willen) volgen. In de praktijk gaat het dan vooral over die leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in de zwemles. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een cognitieve stoornis.

  In het reguliere zwemonderwijs worden kinderen veelal benaderd in stugge, vaststaande methoden. Er is weinig mogelijkheid voor een zweminstructeur in te gaan op de individuele problematiek en/of uitdagingen die een kind ervaart bij het komen tot zwemveiligheid. Vaak leidt deze zwemlesstructuur tot frustratie, grote angst en jammer genoeg vaak uitvallen van leerlingen voor het bereiken van de beoogde zwemveiligheid. 

  Happy Swim heeft in haar lessen methoden ontwikkeld, waardoor ieder kind, in individueel kader of groepskader (max. 6 leerlingen) wordt begeleidt tot het zwemveiligheid bereikt heeft. De methoden zijn speels, gebaseerd op het kind en wat er in de les plaats vindt. Wij hebben structuur in de opbouw en lesblokken, echter de les zelf wordt ingegeven door “het moment”.

  • In de specifieke lesgroep wordt o.a. meer rekening gehouden met drukte, motorische beperkingen, akoestiek van de locatie, leerling groepen.

  Specifieke doelstellingen voor kinderen in deze lesgroep kunnen onder meer zijn:

  • plezier krijgen in bewegen;
  • verbeteren van kracht en duurvermogen;
  • verhogen van de belastbaarheid van de rug;
  • ondersteuning bij ademhalingstechnieken;
  • ontspanning;
  • vergroten mobiliteit;
  • omgaan met belasting en pijn;
  • zoeken naar een nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding;
  • nemen van initiatieven en verantwoordelijkheid;
  • toename van zelfstandigheid;
  • komen tot zwemveiligheid
  • behalen (aangepaste) zwemdiploma’s/certificaten

  Al onze instructeurs zijn les bevoegd en in bezit van verklaring goed gedrag.
  Tevens zijn er bij ons speciaal afgestemde diploma’s mogelijk, waarin wij met u samen bekijken wat wenselijk en haalbaar is. 
  Voor meer informatie en/of aanmelding mail naar angela@happyswim.eu of neem contact op via het contactformulier

 • Benieuwd naar de zwemlessen bij Happy Swim?

  Neem dan contact op voor meer informatie, vraag een Gratis Proefles aan of Registreer uw kind direct bij Happy Swim.