Passend zwemonderwijs: Specifieke zwemlessen

 •  

  Happy Swim is een zwemschool waar speciaal aandacht is voor passend zwemonderwijs. 

  Naast de reguliere VIP en BUDGET zwemlessen bieden wij speciale zwemles.

  Voor wie?: Voor elk kind dat in de reguliere les niet goed mee kan! Ongeacht de reden. Deze lessen waarvoor een speciale methodiek is ontwikkeld zijn ook een prima mogelijkheid voor een kind dat bv snel afgeleid is, autisme heeft, angstig is of door een beperking in fysiek, motoriek of social-emotioneel vlak extra begeleiding nodig heeft.

  Kenmerken specifieke les:

  • Deze les wordt langs een vast behandelplan gegeven. Dit behandelplan maken we samen met de ouders op en wordt als leidraad genomen voor het lestraject en de doelen die we willen behalen.
  • 1 instructeur op 4 kinderen
  • Gestructureerd, duidelijke lesinhoud die iedere week terug komt en wordt uitgebouwd.
  • Vaste instructeur van begin tot eind, bij ziekte van de instructeur wordt les afgemeld.
  • Examen wordt mede door vaste instructeur afgenomen
  • Inhalen in groep niet mogelijk als groep vol zit (VOL= VOL)
  • U wordt als ouder opgenomen in de groep app van de instructeur, hierdoor direct contact met lesgever.
  • Beloningssysteem na de les (stickeren) en digitaal via zwemscore
  • Lesduur per les: 60 minuten indien mogelijk/wenselijk uitgebouwd naar 90 minuten (Nijmegen)
  • Voor bekostigen van deze les adviseren wij u speciaal hiervoor bestemde fondsen aan te vragen: PGB, dubbele kinderbijslag, speciale regelingen.

 • We werken samen met o.a. fysiotherapeuten, artsen, ergo- en manueel therapeuten. Dit heeft door de jaren heen geleidt tot een methodiek waarin we ervaringsgericht en met professionaliteit “onze” kinderen begeleiden in een veilige, vertrouwde, warme omgeving waar oog voor hun kwaliteiten en uitdagingen centraal staan. En waarbij onze instructeurs allen extra opleidingen/cursussen gedaan hebben om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden.

  Ons contact met u als ouder biedt ons de mogelijkheid persoonlijke plannen uit te zetten in een  speciaal behandelplan en worden uitgewerkt tot specifieke lestherapiedoelen. Variërend van sociale/psychische/technische/motorische/gedrag- of een combinatie van de genoemde uitdagingen komen we tot gespecificeerde doelen. In de les wordt door onze ervaren en speciaal opgeleide instructeurs dmv dit plan en momentopname tijdens de les ingezet op de opgestelde doelen.

  Dit behandelplan wordt elk half jaar geëvalueerd met u als ouder. U kan als ouder dit behandelplan meenemen in eventuele vergoedingen die verkrijgbaar zijn via gemeente, dubbele kinderbijslag, artsen, fysiotherapeuten. 

 • Specifieke les?

  Voorbeeld: U heeft uw kind opgegeven en het blijkt tijdens de reguliere lessen dat uw kind meer moeite heeft dan andere kinderen. Dit kan zijn door angst, motorische, fysieke of emotionele redenen. We werken al met kleine groepen (1 op 6), maar soms is zelfs die samenstelling niet het beste voor een kind.

  Dan kan een instructeur u het advies geven om met uw kind naar onze “specifieke zwemlessen te gaan”. Dit zijn lessen waarin de lesopbouw rustiger verloopt, er meer aandacht gegeven kan worden om angsten en problemen op motorisch en emotioneel vlak aan te gaan. In de specifieke les zijn maximaal 6 kindjes op 1 instructeur en wordt les gegeven door de meest ervaren & opgeleide instructeurs.
  Indien wenselijk kan het kind even met een instructeur alleen. Er is geen aanduiding hoe lang uw kind hier nodig heeft. Sommige kinderen zijn gebaat bij een paar weekjes, andere kinderen blijven hun hele traject in het “specifieke” lesgroepje.

  De specifieke lessen duren 60 tot 90 minuten, soms is het beter korter dan een uur te doen, afhankelijk van de reden om het kind in specifiek de plaatsen. 

  Kosten van de specifieke zwemlessen zijn: €90,00 per maand (60 min) oplopend tot € 125,- per maand (90 min).

  Reguliere & Specifieke lesdagen & lestijden

  Locatie Dag & Tijd
  Voorthuizen 10.00-12.00 en van 13.00-16.00 uur (elk heel uur nieuwe les))
  Oirschot Zaterdag16.00- 17.00 uur 
  Grave Donderdag 15.00-17.00 uur (elk heel uur nieuwe les)
  Nijmegen Zondag 08.30-09.45 uur
  Vught Zondag 13.00-15.00 (elk heel uur nieuwe les)

 • Ouders met kinderen die ‘Anders” zijn, denk hierbij aan allerlei vormen van anders krijgen binnen het zwemonderwijs vaak te maken met frustratie en een kind dat snel uitvalt of vaak huilend naar de les gebracht moet worden.

  Ook voor deze groep kinderen is het concept “specifieke zwemles’ ontwikkeld. In deze zwemles wordt uw kind begeleidt door (ervarings)deskundige zweminstructeurs. Elk van hen heeft een speciale opleiding gevolgd waarin specifieke achtergronden van kinderen met beperkingen of (lichte) stoornissen worden belicht.
  De meesten van ons hebben daarnaast een psychologische, pedagogische of fysio achtergrond.

  Wat bedoelen wij hier mee en voor welke leerlingen is passend zwemonderwijs bedoeld? 

  • Happy Swim heeft 3 zwemonderwijs trajecten: regulier (VIP en BUDGET), specifiek en bijzonder.
  • Wij bieden op elk traject extra ondersteuning en specifieke kennis bij het aanleren van techniek en komen tot zwemveiligheid. 
  • Wij hebben specifieke samenwerkings partners voor advies en ondersteuning 
  • Ons zwem technisch personeel is geschoold en heeft specifieke kennis op kindspecifieke problematiek
  • Al ons personeel is in bezit van een Verklaring omtrent gedrag
  • Onze locaties hebben minimaal 30 graden warm water en het bad is overzichtelijk, klein en/of therapeutisch.

  Passend zwemonderwijs gaat over alle leerlingen die zwemles (willen) volgen. In de praktijk gaat het dan vooral over die leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in de zwemles. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een cognitieve stoornis.

  In het reguliere zwemonderwijs worden kinderen veelal benaderd in stugge, vaststaande methoden. Er is weinig mogelijkheid voor een zweminstructeur in te gaan op de individuele problematiek en/of uitdagingen die een kind ervaart bij het komen tot zwemveiligheid. Vaak leidt deze zwemlesstructuur tot frustratie, grote angst en jammer genoeg vaak uitvallen van leerlingen voor het bereiken van de beoogde zwemveiligheid. 

  Happy Swim heeft in haar lessen methoden ontwikkeld, waardoor ieder kind, in individueel kader of groepskader (max. 6 leerlingen) wordt begeleidt tot het zwemveiligheid bereikt heeft. De methoden zijn speels, gebaseerd op het kind en wat er in de les plaats vindt. Wij hebben structuur in de opbouw en lesblokken, echter de les zelf wordt ingegeven door “het moment”.

  • In de specifieke lesgroep wordt o.a. meer rekening gehouden met drukte, motorische beperkingen, akoestiek van de locatie, leerling groepen.

  Specifieke doelstellingen voor kinderen in deze lesgroep kunnen onder meer zijn:

  • plezier krijgen in bewegen;
  • verbeteren van kracht en duurvermogen;
  • verhogen van de belastbaarheid van de rug;
  • ondersteuning bij ademhalingstechnieken;
  • ontspanning;
  • vergroten mobiliteit;
  • omgaan met belasting en pijn;
  • zoeken naar een nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding;
  • nemen van initiatieven en verantwoordelijkheid;
  • toename van zelfstandigheid;
  • komen tot zwemveiligheid
  • behalen (aangepaste) zwemdiploma’s/certificaten

  Al onze instructeurs zijn les bevoegd en in bezit van verklaring goed gedrag.
  Tevens zijn er bij ons speciaal afgestemde diploma’s mogelijk, waarin wij met u samen bekijken wat wenselijk en haalbaar is. 
  Voor meer informatie en/of aanmelding mail naar angela@happyswim.eu of neem contact op via het contactformulier

 • Benieuwd naar de specifieke zwemlessen bij Happy Swim?

  Neem dan contact op voor meer informatie, vraag een Gratis Specifieke Proefles aan of Registreer uw kind direct bij Happy Swim.