Aquatherapie bij Happy Swim Zwemschool

 • Aquatherapie en Zwemveiligheid

  Peuter Survival OverlevingszwemmenVoor sommige kinderen is bewegen en vrijheid in bewegen absoluut niet vanzelfsprekend. Er kan een beperking op fysiek gebied, emotioneel gebied of angst zijn of sprake van motorische belemmeringen om op een goede wijze te kunnen bewegen en watervrij te worden. Bij beiden dient er rekeing gehouden te worden met een andere aanpak en benadering.  Kleinere groepjes en aandacht voor motorische of sociaal emotionele uitdagingen waarbij er echt sprake is van instructeurs die kennis hebben van het kinderlichaam, van emotionele ontwikkeling en van beweegstructuren en beweegsystemen. Zowel in het water als op de kant.

  We zien veel kinderen een enorme ontwikkeling doormaken dmv aquatherapie. De aandacht en kennis die we weten te brengen in deze vroem van therapie naar de kinderen toe maakt echt groot verschil. Pas nadat de basis voorwaarden aanwezig zijn in zelfstandigheid en angstvrij weten te bewegen kunnen we beginnen met zwemveiligheid.

  Leren zwemveilig worden en uiteindelijk ook zwemvaardig (dat houdt in een diploma behalen) heeft erg veel effect op een kind. Er worden nieuwe verbindingen gemaakt in de hersenen die op bijvoorbeeld taal-emotioneel-sociaal en motorisch gebied veel ontwikkeling kunnen brengen. Belangrijk is dat dit bij kinderen die een extra “uitdaging” hebben goed gebeurt. Hoe beter de begeleiding en hoe meer kennis er is, hoe beter de resultaten op deze ontwikkelgebieden en hoe groter de kans dat het kind echt goed leert zwemveilig te worden en optimaal leert bewegen zelfs met een beperking.

   

 • Extra aandacht aan motorische en emotionele ontwikkeling van uw kind.

  • Aandacht juiste beweegvormen voor (verdere) ontwikkeling grove en fijne motorische vaardigheden;
  • Aandacht voor coördinatie en evenwicht/balans ontwikkeling;
  • Signaleringsfunctie op motorische kunde van de kinderen;
  • Jaarlijkse Plan van Aanpak en Evaluatie;
  • Prikkelverwerkingstechnieken/Structuur/ Duidelijkheid;
  • Ervaring en kennis op gebied van: hypermobiliteit, autisme, spraak en taal stoornissen, angstproblematiek, medische- en ontwikkel problematiek;

  In de specifieke zwemles staat niet de beperking, maar de mogelijkheid centraal. We gaan uit van wat het kind WEL kan. Vandaaruit wordt verder gebouwd.

 • Welke kinderen komen in aanmerking voor de PGB gerelateerde Aquatherapie:

  1. Kinderen met diagnose in waarbij er een medische relatie is met achterstanden en of moeilijkheden.
  2. Kinderen met erfelijkheids (Chromosoom) syndromen
  3. Kinderen met ernstige gedragsproblematieken waarbij een diagnose gesteld is.
  4. Kinderen waarbij motorische achterstanden zijn geconstateerd.
  5. Kinderen met TOS of andere spraak/taal stoornissen
  6. Kinderen met Autisme verwante problematiek
  7. Kinderen met sterk verminderde cognitieve/ emotionele vaardigheden
  8. ZMLK/ MLK/ Bijzondere thuissituaties
  9. Kinderen uit het zorg/jeugdtraject.

   

 • Communicatie

  Een belangrijk onderdeel van de Happy Swim zwemles is de communicatie met ouders en het kind. Voor aanvang hebben we telefonisch even contact over de zwemlijn, instructeur en methode die gekozen wordt. . Voor de start van de zwemlessen worden ouders goed geïnformeerd over het zwemlestraject. Soms past het een beter dan het andere en ouders worden gedurende de zwemlessen op de hoogte gehouden van de voortgang. Tijdens de les kunnen ouders aan de badrand de vorderingen van het kind ook zelf zien. 

 • Als uw kind meer nodig heeft!

 • Ondersteuning die wordt aangeboden:

  • Bewegingsondersteuning door bewegingsspecialisten
  • Senso motorische ondersteuning
  • Balans- en coördinatie ondersteuning
  • Angst en overgave (zelfredzaamheid bevorderend)
  • Rots en Water
  • Ontspanningstherapie
  • Hypermobiliteitsbegeleiding
  • Rompbalans opbouw
  • Sociaal- Emotionele ondersteuning (agressie regulatie, sociaal kader, emotie meter, enz.)

   

   

   

 • Indien uw kind een diagnose heeft (of in onderzoek is), speciaal onderwijs volgt en extra ondersteuning nodig heeft is er wellicht en mogelijkheid via PGB een vergoeding te verkrijgen. In samenspraak met kijken wij met ons gespecialiseerde personeel naar wat nodig zou zijn, of wij dit kunnen bieden en zo ja op welke wijze. Hieruit komt een plan van aanpak, deze kunt u dan naar uw gemeente toezenden voor de PGB aanvraag:

  Kosten eenmalig voor Plan van Aanpak: € 175,-

  Wat hebben wij nodig:

  • 1 waterintake ( kind) op locatie;
  • 1 intake op kantoor (ouders);
  • Eventuele relevante onderzoeksresultaten of behandelevaluaties;
  • Verwijzing van arts/fysio of school;

 • Happy in Water is een methode ontwikkeld door Happy Swim.

  Happy in Water staat voor een kind dat zich in het water comfortabel en zeker voelt. Zich goed kan bewegen met behulp van water en hierdoor een optimale zelfstandigheid en zelfredzaamheid aan meet.

  Dit gebeurt op verschillende manieren:

  We letten op de motorische vaardigheden van het kind. Hierbij wordt niet uitgegaan van de eventuele beperking of uitdagende situatie, maar van wat er al wel goed gaat.
  We geven inzicht in wat water doet en dat je niet bang hoeft te zijn in en rondom water.

  We geven begeleiding en oefenen op:

  1. Hoe je de voordelen van water in je voordeel kan gebruiken. Om op die manier tot een optimale bewegingsvrijheid te komen;
  2. Met nieuwe bewegingsvrijheid (en gevrijwaard van eventuele angst) kunnen we de diverse spier groepen gaan aanspreken en versterken;
  3. Door middel van duidelijke oefeningen en kennis bij onze mensen op het beweegkader van kinderen, bewaken we de voortgang en de mogelijkheden;
  4. Een gezonde bewegingsstructuur; waarbij het kind steeds meer weerstand gaat ervaren door de oefeningen en diepte en middelen in het water aan te passen;

  Meer informatie volgt nog!

 • Benieuwd naar de zwemlessen bij Happy Swim?

  Neem dan contact op voor meer informatie, bekijk wat ongeveer de Kosten zijn, vraag een gratis proefles aan of registreer uw kind direct bij Happy Swim op 1 van onze Locaties.