Therapeutisch programma- Happy in Water

 • Happy Swim Specifieke Zwemlessen cursus

 • Happy Swim heeft veel ervaring/kennis in Passend & Therapeutisch zwemonderwijs. 

  In de onze VIP en VIP+ zwemlessen vanaf peuterleeftijd, bieden wij zwemles via onze Happy In Water methode;  omdat er nog erg veel kinderen tussen wal en schip vallen. In deze methode is nagedacht over hoe kinderen het beste ontwikkelen. We zetten ontwikkelbreed in. Dus niet alleen op zwemveiligheid en zwemvaardigheid, maar de algehele ontwikkeling van een kind staat centraal. 

  Voor wie zijn onze VIP lessen?

  VIP & VIP+

  Voor elk kind dat in de reguliere les niet goed mee kan! De VIP lessen, waarin alleen door afgestudeerde instructeurs wordt  lesgegeven, middels een speciale methodiek. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de contributie.

  Er zijn veelal geen vergoedingen mogelijk vanuit PGB.

  Wel kan er indien een kind meer zorg nodig en in ons VIP + traject zit eventueel een aanvraag gedaan worden voor dubbele kinderbijslag of gekeken worden naar gemeentelijke bijdragen om de lasten te verlagen. Garanties worden door Happy Swim echter hierin niet gegeven.

  Aqua Therapie is voor een kind met MEERVOUDIGE probleemgebieden; dat in speciaal onderwijs zit/diagnoses heeft en waarvoor een apart traject wordt afgesloten. Denk aan een kind dat snel afgeleid is, autisme heeft, extreem angstig is of door een beperking in fysiek, motoriek of social-emotioneel vlak extra begeleiding nodig heeft. Deze variant in begeleiding kent ook vergoedingsstructuren via PGB. Garanties worden door Happy Swim echter hierin niet gegeven.

  Kenmerken Aqua Therapie:

  • Het wordt langs een vast behandelplan gegeven. Dit behandelplan maken we samen met de ouders op en wordt als leidraad genomen voor het lestraject en de doelen die we willen behalen;
  • 1 instructeur op 4 kinderen;
  • Instructeur of begeleider opgeleid in specifiek doelenveld van het behandelplan, naast bevoegd lesgever.
  • Gestructureerd, duidelijke lesinhoud die iedere week terug komt en wordt uitgebouwd;
  • Vaste instructeur van begin tot eind, bij ziekte van de instructeur wordt les afgemeld;
  • Toetsen wordt mede door vaste instructeur afgenomen;
  • Inhalen in groep niet mogelijk als groep vol zit (VOL= VOL);
  • U wordt als ouder opgenomen in de groep app van de instructeur, hierdoor direct contact met lesgever;
  • Beloningssysteem na de les (stickeren) 
  • Lesduur per les: 60 minuten indien mogelijk/wenselijk uitgebouwd naar 75/90 minuten (Nijmegen/Groesbeek);

  Eventuele vergoedingen voor Happy In Water programma:

  • Voor bekostigen van Vip + of Aqua Therapie,  adviseren wij u speciaal hiervoor bestemde fondsen aan te vragen
  • PGB, WMO, dubbele kinderbijslag, speciale regelingen;

 • ONZE METHODIEK: HAPPY IN WATER!

  Onze methodiek is gericht op plezier en ontwikkeling in het water en er buiten. veel kinderen kennen een motorische achterstand of hebben moeite met wateromgevingen om verschillende redenen. Onze methodiek kent 3 pijlers;

  1. Plezier en respect voor eigen en andermans grenzen. Door middel van speciale opdrachten waarbij emotie indicaties en stuurkaarten ook gebruikt worden, wordt een inschatting gemaakt waar het kind moeite heeft en waar het ondersteuning nodig heeft. We hebben hierin een eigen leerdoelen lijn en een sociale kaart waarlangs het kind loopt. Interactie, leren omgaan met uitdagingen, comunicatie, omgang en opbouw zelfstandigheid staan hierin centraal.
  2. We hebben een motorische kaart waarlangs we kinderen in hun ontwikkeling stimuleren, ondersteunen en begeleiden. Ontwikkeldoelen staan hierin centraal en worden samen met de ouder en/of eventuele andere therapeuten opgesteld. Veelal is manuele en fysieke ondersteuning nodig en wenselijk. Hierom zijn wij 99% van de tijd met de kinderen in het water.
  3. We werken samen met o.a. fysiotherapeuten, artsen, ergo- en manueel therapeuten. Dit heeft door de jaren heen geleidt tot een methodiek waarin we ervaringsgericht en met professionaliteit “onze” kinderen begeleiden in een veilige, vertrouwde, warme omgeving waar oog voor hun kwaliteiten en uitdagingen centraal staan. Onze methode heet Happy in Water. En waarbij onze instructeurs allen extra opleidingen/cursussen gedaan hebben om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden.

  Ons contact met u als ouder biedt ons de mogelijkheid persoonlijke plannen uit te zetten in een speciaal behandelplan en worden uitgewerkt tot specifieke lestherapiedoelen. Variërend van sociale/psychische/technische/motorische/gedrag- of een combinatie van de genoemde uitdagingen komen we tot gespecificeerde doelen. In de les wordt door onze ervaren en speciaal opgeleide instructeurs dmv dit plan tijdens de les ingezet op de opgestelde doelen.

  Dit behandelplan wordt elk half jaar geëvalueerd met u als ouder. U kan als ouder dit behandelplan meenemen in eventuele vergoedingen die verkrijgbaar zijn via gemeente, dubbele kinderbijslag, artsen, fysiotherapeuten.

 • Specifieke les?

  Voorbeeld: U heeft uw kind opgegeven en het blijkt tijdens de reguliere lessen dat uw kind meer moeite heeft dan andere kinderen. Dit kan zijn door angst, motorische, fysieke of emotionele redenen. We werken met kleine groepen (1 op 4/6), maar soms is die samenstelling alleen niet het beste voor een kind en heeft uw kind meer nodig.

  Dan kan een instructeur u het advies geven om met uw kind naar onze “specifieke zwemlessen te gaan”. Dit zijn lessen waarin de lesopbouw rustiger verloopt, er meer aandacht gegeven kan worden om angsten en problemen op motorisch en emotioneel vlak aan te gaan. In de specifieke les zijn kleine groepjes op 1 instructeur en wordt les gegeven door de meest ervaren & opgeleide instructeurs in speciale ontwikkelde methodieken.
  Indien wenselijk kan het kind even met een instructeur alleen. Er is geen aanduiding hoe lang uw kind hier nodig heeft. Sommige kinderen zijn gebaat bij een paar weekjes, andere kinderen blijven hun hele traject in het “specifieke” lesgroepje.

  De specifieke lessen duren 60 tot 90 minuten, soms is het beter korter dan een uur te doen, afhankelijk van de reden om het kind in specifiek de plaatsen. 

  Kosten van de specifieke zwemlessen zijn: €100,00 per maand (60 min) oplopend tot €150,- per maand (90 min).

  Het kan zinvol/nodig zijn een PGB aan te vragen voor de gespecialiseerde therapeutische begeleiding die uw kind nodig heeft. Afhankelijk van de bjdrage in PGB, dubbele kinderbijslag kan uw eigen bijdrage worden bijgesteld naar beneden. Hiervoor wordt een plan van aanpak (therapie plan) gemaakt door ons die u indient bij uw gemeente. Als uw PGB wordt goedgekeurd voor onze therapie wordt de maximale eigen bijdrage 60,- per maand. 

  Happy in Water – Specifieke Zwemles (PGB aanvraag) 2018

  Komt u in aanmerking voor PGB via uw gemeente of instantie? Vul dan het onderstaande formulier Happy in Water -Aqua Therapie(PGB aanvraag) 2018 in.

  Of download het Registratieformulier 2018 Happy in Water – Specifieke Zwemles (PGB aanvraag) document (samen met Toestemmingsbrief beeldmateriaal), onderteken deze en stuur de documenten naar info@happyswim.eu.

  Geslacht kind *
  JongenMeisje

  Zwemles *
  Happy in Water - Specifieke Zwemles

  ✔ Registratie per diploma €30,- per kind - ✔ Startpakket (drijfplankje, beloningssysteem, diplomeren) €112,50 (verplicht)


  Heeft uw kind een specifieke benadering les wijze nodig?
  Denk aan: Informatie verwerking-, gedragsmatige-, fysieke-, sensomotorische en psychosociale problematiek. Ons team bestaat uit professionals met veelal een deskundige achtergrond. Daarnaast is er ondersteuning d.m.v. een fysiotherapeut, orthopedagoog, logopedist en heeft ons personeel additionele cursussen en opleidingen genoten. We onderkennen bij Happy Swim het volgende les aanbod:


  Abonnement Specifiek ** (na toetsing bij proefles) 60 min. €125,- p/mndAbonnement Specifiek ** (na toetsing bij proefles) 75 min. €135,- p/mndAbonnement Specifiek +** (na toetsing bij proefles) 60 min. €135,- p/mndA Survival Diploma Specifiek ++ ** (na toetsing bij proefles) 30 min. €135,- p/mnd

  **Opzegtermijn 3 maanden.


  Algemene voorwaarden *: Ik accepteer de automatische incasso & algemene voorwaarden van HappySwim.
  Bekijk ook de Privacyverklaring van HappySwim
  Velden met een * zijn verplicht!

 • Voor welke leerlingen is passend zwemonderwijs bedoeld? 

  Ouders met kinderen die ‘Anders” zijn, denk hierbij aan allerlei vormen van anders krijgen binnen het zwemonderwijs vaak te maken met frustratie en een kind dat snel uitvalt of vaak huilend naar de les gebracht moet worden.

  Ook voor deze groep kinderen is het concept “Happy In Water’ ontwikkeld. In deze zwemmethode wordt uw kind begeleidt door (ervarings) deskundige zweminstructeurs. Elk van hen heeft een speciale opleiding gevolgd waarin specifieke achtergronden van kinderen met beperkingen of (lichte) stoornissen worden belicht. Ook hebben wij een zeer breed ervaringveld in de sociaal-emotionele effecten van een kind dat kampt met water vrees, beperkingen en uitdagingen. Ons uitgangspunt is versterking van de weerbaarheid en zelfstandigheid. Veelal is die versterking in meerdere ontwikkelterreinen te bemerken. 

  De meesten van ons hebben naast ons instructeursdiploma met aantekening op specifieke doelgroepen ook een psychologische, pedagogische of agogische achtergrond.

  • Happy Swim heeft 3 zwemonderwijs trajecten in onze specifieke methodiek: Specifieke begeleiding (VIP) in  Aquatherapie, Zwemveiligheid (Survival) en Zwemvaardigheid ( komen tot slagen en diploma’s)
  • Wij bieden op elk traject extra ondersteuning en specifieke kennis bij het aanleren van techniek en komen tot zwemveiligheid;
  • Wij hebben specifieke samenwerkingspartners voor advies en ondersteuning;
  • Ons zwem technisch personeel is geschoold en heeft specifieke kennis op kindspecifieke problematiek;
  • Al ons personeel is in bezit van een Verklaring omtrent gedrag;
  • Onze locaties hebben minimaal 30 graden warm water en het bad is overzichtelijk, klein en/of therapeutisch;

  Passend zwemonderwijs gaat over alle leerlingen die zwemles (willen) volgen. In de praktijk gaat het dan vooral over die leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in het aanleren van water/zwemveiligheid en zwemvaardigheid. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege beperkingen uit een lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een cognitieve stoornis.

  In het reguliere zwemonderwijs worden kinderen veelal benaderd in stugge, vaststaande methoden. Er is weinig mogelijkheid voor een zweminstructeur in te gaan op de individuele problematiek en/of uitdagingen die een kind ervaart bij het komen tot zwemveiligheid. Vaak leidt deze zwemlesstructuur tot frustratie, grote angst en jammer genoeg vaak uitvallen van leerlingen voor het bereiken van de beoogde zwemveiligheid. 

  Happy Swim heeft in haar lessen een methode ontwikkeld, waardoor ieder kind, in individueel kader of groepskader (max. 4 leerlingen) wordt begeleidt tot het zwemveiligheid bereikt heeft. De methode is speels, gebaseerd op het kind en water in de les plaats vindt. Wij hebben structuur in de opbouw en lesblokken, echter de les zelf wordt ingegeven door “het moment”. In Happy in Water wordt o.a. meer rekening gehouden met drukte, motorische beperkingen, ontwikkelingsnivo en doelen, groepsgrootte.

  Specifieke doelstellingen voor kinderen in deze lesgroep kunnen onder meer zijn:

  • Plezier krijgen in bewegen;
  • Verbeteren van kracht en duurvermogen;
  • Leren kennen van eigen lichaam, in de mogelijkheden en onmogelijkheden;
  • Verhogen van de belastbaarheid van de rug;
  • Ondersteuning bij ademhalingstechnieken ;
  • Ontspanning;
  • Vergroten mobiliteit;
  • Omgaan met belasting en pijn;
  • Zoeken naar een nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding;
  • Nemen van initiatieven en verantwoordelijkheid;
  • Toename van zelfstandigheid en zelfvertrouwen;
  • Komen tot zwemveiligheid
  • Behalen (aangepaste) zwemdiploma’s/certificaten

  Al onze instructeurs zijn les bevoegd en in bezit van verklaring goed gedrag.
  Tevens zijn er bij ons speciaal afgestemde diploma’s mogelijk, waarin wij met u samen bekijken wat wenselijk en haalbaar is. 
  Voor meer informatie en/of aanmelding mail naar angela@happyswim.eu of neem contact op via het contactformulier

 • Meer informatie volg nog!

  Meer informatie volg nog!

 • Benieuwd naar de specifieke zwemlessen bij Happy Swim?

  Neem dan contact op voor meer informatie, bekijk wat ongeveer de Kosten zijn, vraag een gratis proefles aan of registreer uw kind direct bij Happy Swim op 1 van onze Locaties.